Welkom!  
Nieuws
 

In de Katholieke Scholenstichting Fectio zijn 13 rk-basisscholen verspreid over de gemeente Houten en Bunnik opgenomen. Deze scholen functioneren elk zelfstandig met een eigen directie en een vast onderwijsteam, maar vallen onder de koepel van de Stichting.

De 13 scholen opereren zelfstandig, maar werken - op initiatief van de Stichting - ook nadrukkelijk samen. In het personeel - en onderwijsbeleid bijvoorbeeld wordt die samenwerking duidelijk zichtbaar. Dat geeft alle scholen voortdurend nieuwe kwaliteitsimpulsen. Samen beter is onze leus!

De Stichting kent een Bestuurder – Directeur die het bevoegd gezag is van KS Fectio. De Bestuurder – Directeur is eindverantwoordelijk. De beleidsontwikkeling en de uitvoering gebeurt echter samen met de 13 schooldirecties (verenigd in het Directeurenteam). Hierbij worden zij ondersteund door een bestuursbureau (met medewerkers voor onderwijsbeleid, personeel, huisvesting, financiën, salaris en secretariaat). Beleid en bestuur is hiermee in handen van de professionals. Zij zorgen samen voor goed werkgeverschap van 325 personeelsleden en goed onderwijs voor 3400 leerlingen.
Een Raad van Toezicht met 5 onafhankelijke leden is ingericht als onafhankelijk orgaan om toezicht te houden en aan de hand van een toetsingskader plannen goed of af te keuren. Tevens is de Raad de sparringpartner en werkgever van de Bestuurder – Directeur.


 

 

 
Kort overzicht wijzigingen CAO PO 2014/2015 en 2016/2017


Jaarverslag 2012Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2015

 
 
 
Contact
 

Bezoekadres:
Pelmolen 19
3994 XX  HOUTEN

info@ksfectio.nl
030-6381121
 

 
 
Fiscaalnummer 0030.19.305
 Copyright © 2011-2017 KS Fectio. Alle rechten voorbehouden.
©2011 Raymond Verstege